Zert användarvillkor för EG-försäkran på web (V 2017-11-13)

Zert® är Europeiskt varumärke som ägs av rättighetsinnehavaren.

Om Zert® EG-försäkran

Genom att använda vår Tjänst för EG-försäkran accepterar du dessa villkor. Läs igenom dem noggrant.

Användarvillkor

Vid all typ av undervisning och kommersiell användning av texter och layout du får från tjänsten, krävs, att du redovisar referens till zert.se, varje gång du använder informationen.

Genom att du godkänner villkoren så medger du också att Zert AB sparar inlämnade uppgifter. De personuppgifter som lämnas har bl.a. till syfte att styra vilka funktioner som får/kan användas på zert.se. Uppgifterna används även för att spåra och förhindra oetiska och olagliga aktiviteter som strider mot svensk lagstiftning. Zert AB kommer under inga omständigheter att till tredje part lämna ifrån sig registrerad information som kan kopplas till just dina uppgifter. Dock förbehåller sig Zert AB att använda informationen för marknadsföring via egna bolag eller via underleverantörer. Uppgifter som är felaktiga och/eller inte avser företaget, personen ifråga, resulterar utan förvarning i omedelbart avstängning från zert.se.

Användning eller sökning som utförs på zert.se på ett oetiskt sätt, med eller utan hjälp av datorprogram - för såväl privat som kommersiellt bruk - i syfte att mångfaldiga eller på annat sätt kopiera eller lagra hela eller delar av informationen för exponering och/eller användande utanför webbplatsen zert.se, eller i syfte att avsiktligt överbelasta eller på annat sätt reducera kapaciteten i den tjänst som levereras, är förbjudet utan tillstånd av Zert AB och strider mot bl.a. svensk upphovsrättslagstiftning.

Föreligger misstanke om brott görs rutinmässigt en polisanmälan.

Garantier och friskrivningar

Vi tillhandahåller vår Tjänst som den är.

Zert AB ger inga löften om tjänsten. Vi gör exempelvis inga åtaganden om innehållet i tjänsten, tjänstens specifika funktion, dess tillförlitlighet, tillgänglighet, eller förmåga att uppfylla dina behov. Vi tillhandahåller tjänsten i befintligt skick. Vi friskriver vi oss från alla typer av garantier.

Ansvar för våra Tjänster

Zert AB är inte ansvariga för utebliven vinst, intäkt eller förlorade data, ekonomisk eller indirekt skada, skadestånd, följdskada och andra liknande skador som kan uppstå när du använder tjänsten.

Företagsanvändning av våra Tjänster

Om du använder våra Tjänst i företagets namn är det företaget som godkänner dessa villkor. Företaget ska hålla Zert AB skadeslösa mot eventuella anspråk, stämningar och andra processer som härrör från eller som uppkommit i samband med din användning av Tjänsten eller till följd av avtalsbrott, inklusive ersättningsskyldighet eller kostnad som uppstått i och med eventuella anspråk, förluster, skador, stämningar, domar, rättegångs- och advokatkostnader.

Om dessa villkor

Vi kan ändra dessa villkor eller lägga till ytterligare villkor som gäller för vår Tjänst, exempelvis för att avspegla ändringar i lag eller i vår Tjänst. Du bör regelbundet läsa villkoren. Om villkoren ändras meddelas det på den här sidan. Ändringar kommer att träda i kraft omedelbart. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för en Tjänst ska du sluta använda Tjänsten.

Om det finns en motstridighet mellan dessa villkor och de ytterligare villkoren ska de ytterligare villkoren ha företräde när det gäller denna motstridighet.

Övrigt

Texter i EU-direktiv ägs av Europeiska Kommissionen.

Den information (texter, fraser, översättningar, tolkningar mm) som finns i zert.se, ägs och utvecklas av Zert AB. Ev. tillägg till och korrigeringar av denna information, vilka direkt eller indirekt gjorts av zert.se användare, tillfaller Zert AB.

Zert AB gör inga anspråk på att informationen är korrekta och ansvarar inte för situationer som kan uppstå i samband med felaktig information som hämtats från zert.se.

zert.se ansvarar inte heller för innehållet på de sidor som är länkade till zert.se.

Policy för Cookies

zert.se använder cookies. En cookie är en textfil som placeras på din dator och denna används för att vi skall kunna göra e-tjänsten enklare när du besöker oss. En cookie kan t.ex. användas för att du ska slippa logga in varje gång du besöker zert.se om du nu valt att ställa in denna funktion.

En cookie kan inte identifiera dig personligen och kan hellre inte förstöra informationen på din dator.

Du kan i din webbläsare ställa in så att zert.se inte sparar cookies på din dator men detta reduceras zert.se funktionalitet avsevärt.

Vänligen kontakta zert.se om du har några frågor, support@zert.se

Om du upptäcker att någon otillåtet använt dina personuppgifter

Du skall omedelbart underrätta zert.se om du misstänker att någon använder dina personuppgifter utan ditt medgivande. Skicka informationen till support@zert.se med en beskrivning om vad som hänt samt hur vi får kontakt med dig.

Tvist

Tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor skall avgöras i Lycksele Tingsrätt.