Nytt direktiv för hanteringen av elektrisk utrustning från och med den 16 april 2016

Det finns en hel del att tänka på när det gäller att få till ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. Därför har vi i den här artikeln tagit fram en lista på de olika stegen för att nå dit.

Den 31 mars 2016 träder nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. De har tagits fram för att främja en god arbetsmiljö på arbetsplatser i Sverige.

Daniel Östman är en av dem som jobbar på vår nyöppnade support i Umeå. Här får du lära känna honom lite närmare.

Det finns en hel del frågor och funderingar om vad ett riskbaserat tänkande innebär för ett företag. Både produkter och tjänster omfattas och risker kan tänkas handla om produktionslinjen, det man levererar till kund och även ens egen personal.

Den här artikeln handlar om vad du ska tänka på när ditt företag bygger in en CE-märkt maskin i linjen.

Zert AB deltog i år på BOTI-mässan, en konferens som försöker skapa en inspirerande mötesplats runt teknikinformation. Temat för årets konferens var ”Från information till kommunikation”.

Vad är en arbetsmiljöplan? Vem ansvarar för den och vad innehåller den? Den här infografiken reder ut frågorna. 

Det är långt i från självklart att industriprodukter kan röra sig fritt på EU-marknaden. För att det ska vara möjligt har EU tagit fram gemensamma regler för alla länder som tillsammans utgör marknaden. Regler som omfattar alla ekonomiska aktörer i leveranskedjan.

Lagen och det sunda förnuftet står förenade när det kommer till maskiner: ingen som använder dem ska behöva utsättas för risker. I den här artikeln får du veta hur du ser till att dina maskiner följer både lagen och det sunda förnuftet.