Det finns en hel del frågor och funderingar om vad ett riskbaserat tänkande innebär för ett företag. Både produkter och tjänster omfattas och risker kan tänkas handla om produktionslinjen, det man levererar till kund och även ens egen personal.

Den här artikeln handlar om vad du ska tänka på när ditt företag bygger in en CE-märkt maskin i linjen.

Zert AB deltog i år på BOTI-mässan, en konferens som försöker skapa en inspirerande mötesplats runt teknikinformation. Temat för årets konferens var ”Från information till kommunikation”.

Vad är en arbetsmiljöplan? Vem ansvarar för den och vad innehåller den? Den här infografiken reder ut frågorna. 

Det är långt i från självklart att industriprodukter kan röra sig fritt på EU-marknaden. För att det ska vara möjligt har EU tagit fram gemensamma regler för alla länder som tillsammans utgör marknaden. Regler som omfattar alla ekonomiska aktörer i leveranskedjan.

Lagen och det sunda förnuftet står förenade när det kommer till maskiner: ingen som använder dem ska behöva utsättas för risker. I den här artikeln får du veta hur du ser till att dina maskiner följer både lagen och det sunda förnuftet.

I del 2 av vår serie tittar vi närmare på vilka fördelar solution focus har när man ska hänga med i världens svängningar och fortsätta utvecklas som företag.

Zert deltar på BOTI-mässan som pågår 4-5/11. BOTI 2015 är en konferens i syfte att skapa en inspirerande mötesplats runt teknikinformation. Konferensen är för företag och organisationer som har produkter, tjänster eller processer med behov av teknisk dokumentation. Läs mer om BOTI Läs mer om vårt medlemsskap i BOTI. 

Visst vore det skönt om det gick att lösa problem och utveckla organisationen utan att någon kände sig trampad på tårna? Vi vet att det går.

Det traditionella arbetssättet för att skriva teknisk dokumentation – rad för rad från början till slut – börjar allt mer trängas bort av topic based authoring (TBA).