Få effektivare riskbedömningsarbete med vår RM-app. Läs mer i vår nyhet.

Nu blir det förändringar i ELSÄK-FS 2016:3 som berör EMC - elektromagnetisk kompatibilitet. De nya förändringar börjar gälla den 1 juni 2016.

25

May 2016

Open space

Om man deltagit på konferenser så har nog många upplevt att de intressantaste diskussionerna och starkaste kontakterna knyts under kafferasterna. Så varför inte ta en hel dags kafferast?

Zert har fått det prestigefyllda uppdraget att jobba i Heliosprojektet som är ett av Sveriges genom tiderna största industriinvestering.

Vad är scrum och varför jobbar vi med det på Zert? Läs mer om detta i artikeln.

Innovation har varit ett ”buzzword” i några år nu, där man läser och hör hur innovation främjar företag och organisationers utveckling. Men hur ser det ut i verkligheten finns det bra verktyg för att jobba med innovationer?

Den 20 april börjar nya regler gälla för elektriska produkter. En av de standarder som berörs är elektromagnetisk kompabilitet EMC. Med EMC kan man behålla en bra kontroll över de effekter som skapas då olika elektriska installationer och enheter är ansluta eller i närheten av varandra.

Det bästa sättet att hantera en risk är att eliminera den. Men verkligheten tillåter många gånger inte det. Därför är det intressant att titta på den det näst bästa sättet att hantera en risk, nämligen att reducera den, i det här fallet med säkerhetskretsar.

Vad ska man tänka på då man säljer moduluppbyggda produkter på en större marknad? Läs denna artikel så får du tips och råd.

Den smarta fabriken är här och en ny strategi - Industri 4.0 har tagits fram. Läs mer om den i denna artikel.