Motorveckan i Lycksele slog återigen rekord.

Nya föreskrifter för statliga myndigheter då det gäller risk och sårbarhetsanalyser börjar gälla den 1 augusti i år. Läs mer här om vilka dessa förändringar är.

I de nya kravtexterna för ISO-standarderna fanns bland annat krav med vad gäller omvärldsanalys - läs tips hur man kan integrera dessa i sitt ledningssystem.

Få effektivare riskbedömningsarbete med vår RM-app. Läs mer i vår nyhet.

Nu blir det förändringar i ELSÄK-FS 2016:3 som berör EMC - elektromagnetisk kompatibilitet. De nya förändringar börjar gälla den 1 juni 2016.

25

May 2016

Open space

Om man deltagit på konferenser så har nog många upplevt att de intressantaste diskussionerna och starkaste kontakterna knyts under kafferasterna. Så varför inte ta en hel dags kafferast?

Zert har fått det prestigefyllda uppdraget att jobba i Heliosprojektet som är ett av Sveriges genom tiderna största industriinvestering.

Vad är scrum och varför jobbar vi med det på Zert? Läs mer om detta i artikeln.

Innovation har varit ett ”buzzword” i några år nu, där man läser och hör hur innovation främjar företag och organisationers utveckling. Men hur ser det ut i verkligheten finns det bra verktyg för att jobba med innovationer?

Den 20 april börjar nya regler gälla för elektriska produkter. En av de standarder som berörs är elektromagnetisk kompabilitet EMC. Med EMC kan man behålla en bra kontroll över de effekter som skapas då olika elektriska installationer och enheter är ansluta eller i närheten av varandra.