Den digitala utvecklingen är på framfart med tjänster, produkter och enheter som integrerar och kommunicerar med varandra, en viktig del i detta är själva informationen och hur den hanteras i utvecklingen. Läs mer om detta i denna artikel

I denna artikel berättar vi mer om collaborativt skrivande och hur det kan vara bra då man är många användare.

Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka bestämmelser och krav som gäller när man ska släppa en ny maskin på marknaden. Så här kommer en sammanfattande information i det viktigaste du behöver veta:

Nu kan du på ett enkelt sätt få hjälp med CE-märkningen av din maskin - Läs mer i vår nyhet

Motorveckan i Lycksele slog återigen rekord.

Nya föreskrifter för statliga myndigheter då det gäller risk och sårbarhetsanalyser börjar gälla den 1 augusti i år. Läs mer här om vilka dessa förändringar är.

I de nya kravtexterna för ISO-standarderna fanns bland annat krav med vad gäller omvärldsanalys - läs tips hur man kan integrera dessa i sitt ledningssystem.

Få effektivare riskbedömningsarbete med vår RM-app. Läs mer i vår nyhet.

Nu blir det förändringar i ELSÄK-FS 2016:3 som berör EMC - elektromagnetisk kompatibilitet. De nya förändringar börjar gälla den 1 juni 2016.

25

May 2016

Open space

Om man deltagit på konferenser så har nog många upplevt att de intressantaste diskussionerna och starkaste kontakterna knyts under kafferasterna. Så varför inte ta en hel dags kafferast?