Enligt AFS 2017:3 17 § ska arbetsgivaren tillhandahålla en dokumenterad rutin för fortlöpande tillsyn för att undvika sanktionsavgifter...

Något som är vanligt på många företag är att det finns kompressorer med tryckluftskärl. Många gånger måste återkommande kontroll vara utförd av 3:e part.

Det kan vara svårt att veta hur man indelar tryckbärande anordningar enligt AFS 2017:3. Här kommer några tips om vad som gäller.

Genom att bryta en laserstråle med ett pappersark invigde kungen den nya delen av massafabriken i Östrand.

De tryckbärande anordningar som är indelade enligt AFS 2017:3 måste ha en fortlöpande tillsyn. Med Zerts tjänstepaket kan du utföra FLT direkt i mobilen!

I AFS 2017:3 kapitel 3 står det du behöver veta om gasflaskor enligt AFS 2017:3. Du kan läsa ett urval av reglerna från kapitel 3 här.

25

Jan 2019

Processäkerhet

Zert Selecto kan processäkerhetsstandarderna och kan därför erbjuda ett stort antal tjänster mot slutanvändare inom tillverknings- och processindustrin.

Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att gå i mål med den nya föreskriften för trycksatta anordningar. Läs mer om tjänsten här!

Låter det intressant? Gå in och läs mer om ansökan!

Låter det intressant? Gå in och läs mer om ansökan!