Arbetsmiljöverket driver ett utvecklingsarbete för hur man utformar och följer upp föreskrifter: Läs mer om förslaget här

Zert deltar i projektet LCMD, läs mer om projektet och varför vi deltar.

Zert deltar på BOTI 2017, läs mer om konferensen och varför vi deltar

Varför är teknisk dokumentation så viktig och vem är det som jobbar med att ta fram den?

Nu införs hårdare krav från arbetsmiljöverket, läs mer om vad detta innebär

Som tillverkare av tryckbärande anordningar finns det krav som du måste följa för att släppa ut den på marknaden. Här får du en sammanfattning av vad du bör tänka på:

Som tillverkare av maskiner är ett av kraven när man släpper en maskin på marknaden, att det finns en korrekt bruksanvisning. Läs mer i denna artikel hur den ska vara utformad.

Nu kommer en ny föreskrift för tryckbärande anordningar - läs mer om vad detta innebär.

Den 31 maj genomförde vi vår årliga användarträff.

Som tillverkare av en maskin har man vissa krav på sig och en av dem är att skapa en teknisk fil, i denna artikel kan du läsa mer om hur du går tillväga för att göra detta