Nyheter

EU:s direktiv för maskiner

EU:s direktiv för maskiner

Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka bestämmelser och krav som gäller när man ska släppa en ny maskin på marknaden. Så här kommer en sammanfattande information i det viktigaste du behöver veta:

läs mer
Omvärldsanalys i ledningssystemet

Omvärldsanalys i ledningssystemet

I de nya kravtexterna för ISO-standarderna fanns bland annat krav med vad gäller omvärldsanalys – läs tips hur man kan integrera dessa i sitt ledningssystem.

läs mer
Open space

Open space

Om man deltagit på konferenser så har nog många upplevt att de intressantaste diskussionerna och starkaste kontakterna knyts under kafferasterna. Så varför inte ta en hel dags kafferast?

läs mer