Genom att bryta en laserstråle med ett pappersark invigde kungen den nya delen av massafabriken i Östrand.

De tryckbärande anordningar som är indelade enligt AFS 2017:3 måste ha en fortlöpande tillsyn. Med Zerts tjänstepaket kan du utföra FLT direkt i mobilen!

I AFS 2017:3 kapitel 3 står det du behöver veta om gasflaskor enligt AFS 2017:3. Du kan läsa ett urval av reglerna från kapitel 3 här.

25

Jan 2019

Processäkerhet

Zert Selecto kan processäkerhetsstandarderna och kan därför erbjuda ett stort antal tjänster mot slutanvändare inom tillverknings- och processindustrin.

Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att gå i mål med den nya föreskriften för trycksatta anordningar. Läs mer om tjänsten här!

Se till att vara förberedd på förändringarna som de nya reglerna innebär.

Vi är på plats på SIS Maskinsäkerhetsdag

Allt du behöver veta om nya AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar

Zert utökar nu sin personalstyrka genom att anställa Mattias Routuvaara till kontoret i Umeå. Här får du lära känna honom bättre.