Det bästa sättet att förebygga kemiska risker är att göra riskbedömningar för att hitta vilka risker som finns och sedan ta fram åtgärder för dessa risker.

Fallrisker är något som är väldigt viktigt att riskbedöma, en av de vanligaste orsakerna till att personer dör eller skadas allvarligt i byggbranschen är fall till en lägre nivå.

Kravet på nödstopp är en av de viktigaste delarna som behandlas i maskindirektivet, vid ett plötsligt fel ska maskinen omedelbart kunna stängas av.

Den 1 november 2019 träder en ny föreskrift i kraft gällande medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3). Ta reda på vad som är nytt i föreskriften här

Då ett nytt territorium avtäcks på den digitala kartan måste direktiv främja de framtida tekniska möjligheterna för att EU-produkter ska bibehålla sin starka konkurrenskraft.

Läs mer om hur skyddsronder och checklistor kan det systematiska arbetsmiljöarbetet för ditt företag.

Belastningsergonomi beskriver hur belastningar i arbete påverkar rörelseorganen och stämbanden.

Nu omdefineras kilogrammet! Sedan 1889 har en metallcylinder i Frankrike definerat ett kilo, från maj 2019 defieneras kilot med en fysikalisk formel.

Den 21 april 2018 upphävdes direktiv 89/686/EEG som ersattes av förordning (EU) 2016/425 för alla nyproducerade skyddsutrustningar. Läs mer här!

CE-märkning är en produktmärkning som används främst av länder inom EU. Märkningen har tagits fram för att förbättra hälsa, säkerhet, funktion och miljö.