Genom att bryta en laserstråle med ett pappersark invigde kungen den nya delen av massafabriken i Östrand.

De tryckbärande anordningar som är indelade enligt AFS 2017:3 måste ha en fortlöpande tillsyn. Med Zerts tjänstepaket kan du utföra FLT direkt i mobilen!

Tjänstepaketet innehåller det du behöver för att gå i mål med den nya föreskriften för trycksatta anordningar. Läs mer om tjänsten här!

Se till att vara förberedd på förändringarna som de nya reglerna innebär.

Vi är på plats på SIS Maskinsäkerhetsdag

Allt du behöver veta om nya AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar

Zert utökar nu sin personalstyrka genom att anställa Mattias Routuvaara till kontoret i Umeå. Här får du lära känna honom bättre.

Det finns en hel del att tänka på när det gäller att få till ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. Därför har vi i den här artikeln tagit fram en lista på de olika stegen för att nå dit.

Det finns en hel del frågor och funderingar om vad ett riskbaserat tänkande innebär för ett företag. Både produkter och tjänster omfattas och risker kan tänkas handla om produktionslinjen, det man levererar till kund och även ens egen personal.