Allt fler dokument och publikationer publiceras huvudsakligen digitalt i HTML- eller PDF-format, tiden då standarder och manualer endast gick att hitta på bibliotek och i arkiv är förbi.

Vi deltog på den årliga konferensen som Föreningen Teknisk Information anordnar både för att prata om hur vi jobbar men även för att ta del av ny kunskap från andra företag.