I en värld med allt mer avancerad teknik runt omkring oss är det viktigt att företagen som tillverkar produkter gör det enkelt för användare att förstå hur produkterna de ska användas.

Det har länge antagits att problemlösning kräver egenskaper som endast en människa har, med AI är det möjligt att simulera dessa problemlösningsegenskaper.

Den 28:e maj genomförde vi den årliga användarträffen på hotell C i Stockholm. Zert CLM är vårt webbaserade program för att skapa och hantera teknisk dokumentation. Under dagen låg fokus på att användarna tillsammans i grupper samtalade om CLM och hur de jobbar i programmet.

CE-märkning är en produktmärkning som används främst av länder inom EU. Märkningen har tagits fram för att förbättra hälsa, säkerhet, funktion och miljö.

Allt fler dokument och publikationer publiceras huvudsakligen digitalt i HTML- eller PDF-format, tiden då standarder och manualer endast gick att hitta på bibliotek och i arkiv är förbi.

Vi deltog på den årliga konferensen som Föreningen Teknisk Information anordnar både för att prata om hur vi jobbar men även för att ta del av ny kunskap från andra företag.