Det bästa sättet att förebygga kemiska risker är att göra riskbedömningar för att hitta vilka risker som finns och sedan ta fram åtgärder för dessa risker.

Kravet på nödstopp är en av de viktigaste delarna som behandlas i maskindirektivet, vid ett plötsligt fel ska maskinen omedelbart kunna stängas av.

Den 1 november 2019 träder en ny föreskrift i kraft gällande medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3). Ta reda på vad som är nytt i föreskriften här

Då ett nytt territorium avtäcks på den digitala kartan måste direktiv främja de framtida tekniska möjligheterna för att EU-produkter ska bibehålla sin starka konkurrenskraft.

Läs mer om hur skyddsronder och checklistor kan det systematiska arbetsmiljöarbetet för ditt företag.

Belastningsergonomi beskriver hur belastningar i arbete påverkar rörelseorganen och stämbanden.

Nu omdefineras kilogrammet! Sedan 1889 har en metallcylinder i Frankrike definerat ett kilo, från maj 2019 defieneras kilot med en fysikalisk formel.

Det har länge antagits att problemlösning kräver egenskaper som endast en människa har, med AI är det möjligt att simulera dessa problemlösningsegenskaper.

Den 28:e maj genomförde vi den årliga användarträffen på hotell C i Stockholm. Zert CLM är vårt webbaserade program för att skapa och hantera teknisk dokumentation. Under dagen låg fokus på att användarna tillsammans i grupper samtalade om CLM och hur de jobbar i programmet.

Den 21 april 2018 upphävdes direktiv 89/686/EEG som ersattes av förordning (EU) 2016/425 för alla nyproducerade skyddsutrustningar. Läs mer här!