Det har länge antagits att problemlösning kräver egenskaper som endast en människa har, med AI är det möjligt att simulera dessa problemlösningsegenskaper.

Den 28:e maj genomförde vi den årliga användarträffen på hotell C i Stockholm. Zert CLM är vårt webbaserade program för att skapa och hantera teknisk dokumentation. Under dagen låg fokus på att användarna tillsammans i grupper samtalade om CLM och hur de jobbar i programmet.

Den 21 april 2018 upphävdes direktiv 89/686/EEG som ersattes av förordning (EU) 2016/425 för alla nyproducerade skyddsutrustningar. Läs mer här!

CE-märkning är en produktmärkning som används främst av länder inom EU. Märkningen har tagits fram för att förbättra hälsa, säkerhet, funktion och miljö.

Joakim Jonsson, nyanställd på Zert med fokus på riskbedömning och konsulting. Joakim har examen i teknisk fysik från umeå universitet.

En avtalslös Brexit innebär stora förändringar när det gäller CE-märkning samt importering och exportering av produkter till och från Storbritannien.

18

Apr 2019

Glad påsk!

Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner av tryckbärande anordningar på 1400 arbetsplatser inom olika verksamhetsområden. Resultatet visar att arbetsgivarna måste ha bättre koll på utrustningen.

Standarden ISO 14008 är en krav-och vägledningsstandard som innehåller vägledning om ekonomisk värdering av miljöpåverkan.

Hur kan man arbeta förebyggande mot buller, vilka gränsvärden gäller och hur riskbedöms buller?